SV / EN

4 juni 2019

Hög tid för anmälan till Nationella planen för omprövning av vattenkraften

Från och med den 1 januari 2019 gäller att alla som driver tillståndspliktig vattenverksamhet för elkraftsproduktion ska ha moderna miljövillkor. Med moderna miljövillkor menas att verksamheten ska ha miljöprövats enligt miljöbalkens regelverk. Verksamheter som ännu inte har sådana miljövillkor kan anmäla sig till ”Nationella planen för omprövning av vattenkraften” (NAP-en). Den som omfattas av NAP-en får respit med att söka moderna miljövillkor och kan fortsätta sin drift fram till den tidpunkt då omprövning enligt planen ska ske.

Anmälan till NAP-en måste ske senast den 1 juli 2019 och görs till Länsstyrelsen. Enklast är att använda Länsstyrelsens speciella e-tjänst för denna anmälan. Tveka inte att kontakta oss om du behöver råd eller hjälp med din anmälan.