SV / EN

9 januari 2020

Framtidsfullmakt

Att teckna en framtidsfullmakt är i många fall en god idé för dig som privatperson och inte minst för näringsidkare med enskilda firmor och mindre företag. Framtidsfullmakten är avsedd som ett alternativ till att en god man eller förvaltare utses i en situation då en person på grund av sjukdom eller skada inte kan fatta egna beslut om sina ekonomiska och personliga angelägenheter. Genom en framtidsfullmakt kan du själv påverka vem som kommer att fatta beslut för din räkning om du själv förlorar denna förmåga.

Med en framtidsfullmakt finns bättre förutsättningar för att de beslut som måste fattas ska spegla din vilja även i en situation när du själv av någon anledning inte är i stånd att fatta sådana beslut. Om det finns en framtidsfullmakt minskar också risken för att beslutsprocesser drar ut på tiden på grund av byråkrati.  Vi berättar gärna mer om framtidsfullmakter och hjälper efter önskemål till att upprätta framtidsfullmakter.