SV / EN

12 november 2020

Nya krav på insiderförteckningar

Den 1 januari 2021 införs krav vad gäller insiderförteckningar även för bolag vars finansiella instrument har tagits upp till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag (s.k. MTF-plattform som är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag hos Finansinspektionen). 

En insiderförteckning är en förteckning över alla personer som har tillgång till insiderinformation och som arbetar för en emittent (i fråga om aktier – aktiebolaget, och i fråga om annat finansiellt instrument – utgivaren eller utfärdaren av instrumentet). Det kan vara genom anställningskontrakt eller att man på annat vis utför uppgifter genom vilka man har tillgång till insiderinformation, såsom rådgivare, revisorer eller kreditvärderingsinstitut.

Enligt huvudregeln i marknadsmissbruksförordningen ska emittenter (eller personer som handlar på deras vägnar eller för deras räkning) upprätta en sådan insiderförteckning. Insiderförteckningen ska lämnas till Finansinspektionen så snart som möjligt efter inspektionens begäran.