SV / EN

19 november 2020

Om bildmaterial i reklamsammanhang

Internet är i dag den dominerande plattformen för reklamaktiviteter. Mediet är också källa för ett rikt bildutbud och det är tekniskt enkelt att nyttja tillgängligt bildmaterial. Bilder på Internet skyddas dock som regel av upphovsrätten.

En bild är skyddad om den har s.k. verkshöjd, dvs. om den har en viss grad av självständighet och originalitet. Undantag finns från regeln och det kan många gånger vara svårt att bedöma om bilden åtnjuter skydd eller inte. Säkrast är alltså att endast använda bildmaterial som företaget självt äger eller som det har rätt att nyttja enligt avtal med upphovsmannen.

Rätten att använda bildmaterial är alltså begränsad och ett felaktigt nyttjande riskerar att bli kostsamt. Anlitar företaget en reklambyrå bör man reglera vem av parterna som ansvarar för de upphovsrättsliga frågorna.