SV / EN

12 april 2022

Nyhetsbrev

Nordic Law har nyligen skickat ut ett nyhetsbrev om ”Förändringar i arbetsrätten – nya LAS”, ”Förorenad mark och inkråmsöverlåtelse” och ”Moderna miljövillkor för vattenkraften”. Läs mer här.