SV / EN

Erik Nordström

Erik Nordström är jurist och är specialiserad inom miljö- och fastighetsrätt. Erik arbetar företrädesvis med miljöjuridisk rådgivning vid tillståndsprövningar och annan prövning enligt miljöbalken och biträder industriella aktörer, vindkraftsbolag, energibolag m.m. Erik har företrätt nätbolag vid prövningar av nätkoncessioner och utbyggnad av elnätet och är verksam inom vattenrätten och biträder både kommuner och bolag. Erik arbetar även med frågor rörande förorenad mark och de ansvarsbedömningar som då kan uppkomma, och han har mångårig erfarenhet av fastighetsrätt där han arbetar med rådgivning inom fastighetsbildning, ledningsrätt och PBL-frågor. Erik håller regelbundet kurser inom miljö- och vattenrätt.

Det här är vi

Vi engagerar oss, påverkar, förbättrar och utvecklar både verksamheten och oss själva, vilket våra kunder drar direkt nytta av. Kontinuerlig kunskapsinhämtning och ett genuint intresse lägger grunden för vårt arbete.

Samarbeten

Vi samverkar med såväl advokater som andra konsulter och organisationer i frågor av intresse för våra klienter.