SV / EN

Våra villkor

Priset för våra tjänster skall alltid stå i relation till nyttan av gjorda insatser. Nordic Laws debiteringsprinciper innebär bland annat öppen redovisning av debiteringens underlag och avstämning av vad som egentligen åstadkommits vid varje fakturering. Fakturering sker varje månad under ärendets gång.
Våra villkor finner ni i bilagan nedan.

Behandling av personuppgifter
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen 2016/679/EG (GDPR) har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Läs mer i bilagan ”Behandling av personuppgifter” nedan.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Klienter som är privatpersoner och som har invändningar mot en arvodesfaktura, eller i något avseende är missnöjd med vårt arbete, bör i första hand alltid vända sig till oss för att söka en lösning i samförstånd. Skulle en sådan lösning inte kunna nås har klienten möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få saken prövad, se www.advokatsamfundet.se