SV / EN

4 juli 2019

Nya Incoterms

Internationella Handelskammarens (ICC) handelstermer, Incoterms, spelar en central roll i handeln med varor och är bekanta för de flesta som hanterar export- och importrelaterade frågor. Ett omfattande arbete med att se över nuvarande regler har genomförts och nya regler förväntas att träda i kraft senare under 2019. Nyheterna kan innebära att du som företagare behöver se över ingångna avtal, offertmallar m.m. Vill du hålla dig uppdaterad kring de nya reglerna besöker du förslagsvis ICC:s hemsida.