SV / EN

Områden

Vi verkar ofta som våra klienters husadvokat och skapar nytta genom verksamhetsnära juridik. Förebyggande juridik är lönsam och tryggar företagets affärshemligheter, kompetens och konkurrenskraft.

 • Affärsjuridik
 • Miljö- & Fastighetsrätt
 • Internationell rätt

 • Kommersiell avtalsrätt

 • Inköp och distribution

 • Överlåtelse och förvärv av bolag

 • Bolagsrätt

 • Arbetsrätt

 • Entertainment

 • Miljörätt

 • Vattenrätt

 • VA-rätt

 • Vattenkraft

 • Vindkraft

 • Geoenergi

 • Infrastruktur, planer och program

 • Fastighetsrätt

 • Arrende- och nyttjanderätt