SV / EN

9 juli 2020

Beslut om Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften

Regeringen har fattat beslut om en Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften, den så kallade NAP-en. Enligt NAP-en kommer det ske en systematisk och samordnad prövning av Sveriges alla vattenkraftverk, vattendrag för vattendrag. Tidplanen inleds år 2022 och sträcker sig 20 år framöver.

Syftet med planen är att största möjliga nytta för vattenmiljön ska uppnås samtidigt som en effektiv tillgång till vattenkraftsel säkras.

Genom Vattenkraftens miljöfond kan man som verksamhetsutövare få rätt till bidrag för de kostnader som en omprövning enligt NAP-en medför. Läs mer här.

På Nordic Law har vi lång erfarenhet av prövningar av vattenkraftverksamhet och därmed sammanhängande frågor. Vi har ett nätverk av mycket duktiga tekniska konsulter till vår hjälp och vi ser fram emot ett intensivt arbete med många prövningar enligt NAP-en framöver.

Tveka inte att kontakta oss för en konsultation!