SV / EN

5 november 2020

Regler om underlättande av stämmor förlängs

I april 2020 trädde lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i kraft. Syftet med lagen är underlätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 minimeras.

Lagen, som rör de flesta organisationsformer, innehåller bland annat regler om insamling av fullmakter och frivillig poströstning i aktiebolag, stämma genom elektronisk uppkoppling och poströstning. Den 22 oktober 2020 beslutades att förlänga lagens giltighetstid till utgången av 2021.