SV / EN

25 oktober 2021

Förslag om nya bygglovsregler

Förslaget till nya bygglovsregler innehåller omfattande förändringar av reglerna för bygglov, förhandsbesked och bygganmälan. Syftet med lagförslaget är att skapa ett enkelt, effektivt och ändamålsenligt regelverk som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bland annat bostäder.

Jämfört med dagens regelverk innebär förslaget utökad bygglovsplikt för vissa åtgärder medan andra åtgärder föreslås få lättnader. Den som står i begrepp att bygga nytt, bygga till eller kanske byta färg på fasaden gör klokt i att fundera över om åtgärden bör initieras innan den nya lagstiftningen börjar gälla eller om det skulle vara mer fördelaktigt att invänta den nya lagstiftningen. Det går inte att lämna några generella råd i detta forum, men välkommen att kontakta oss för rådgivning om du har funderingar i det konkreta fallet. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.