SV / EN

25 januari 2023

Nyhetsbrev januari

Januari-nyhetsbrevet har skickats ut idag. Rubrikerna är: Nyanställning, Rätt att kvarstå i anställningen till 69 år, Ny förordning om producentansvar för elutrustning, Rätten till resultat, Nyheter inom VA-området och Paus för ansökningar om omprövning av vattenkraft. Läs nyhetsbrevet här.