SV / EN

6 juli 2023

Nyhetsbrev juli

Vi har nyligen skickat ut ett nyhetsbrev med notiserna ”Tjänster B2B – ett oreglerat landskap” och ”Lagförslag om förlängd arbetstid för utförande av arbeten för vattenverksamhet”. Läs mer här.